FANDOM


Polski Związek Motorowy (PZM, PZMot) - powstał 30 stycznia 1950 roku, jako efekt połączenia Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motocyklowego. Jest związkiem stowarzyszeń i działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (ustawa z dn. 07.04.1989r.) oraz według Ustawy o Sporcie z dn. 25.06.2010r. Skupia entuzjastów i sympatyków sportów motorowych i motoryzacji w każdym jej aspekcie. Związek zrzesza 368 klubów, natomiast sam jest członkiem pięciu federacji międzynarodowych (FIA,FIM,FICC,FIVA,UEM). Jest również członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego celem jest rozwój sportów motorowych, a także działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzację przepisów ruchu drogowego.

Zarząd Główny, kadencja 2011-2015:

  • Prezes: Andrzej Witkowski
  • urzędujący Wiceprezes ZG: Michał Sikora
  • Wiceprezesi ZG: Stanisław Reterski, Włodzimierz Szaniawski
  • Skarbnik ZG: Grzegorz Lewandowski
  • 8 pozostałych członków Prezydium ZG
  • oraz 36 pozostałych członków ZG

Logo pzm

Logo PZM